Tulevat näyttelyt

KESÄKUU 2020

Leena Seppälä

Vuosien 2020 ja 2021 teemana Galleria Koppelossa on IHMINEN JA IHMISEN YMPÄRISTÖ. Teemaan liittyvien näyttelyiden kestot voivat olla erilaisia, 3 viikkoa – 2 kk.